Van Vliet New Plants

Kwekersrecht

In de plantenveredeling is Nederland één van de belangrijkste landen ter wereld. In ons land houden honderden bedrijven zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe plantenrassen. Ter bescherming van de producten van hun innovatieve arbeid vragen zij jaarlijks ongeveer 750 nationale en 1.200 communautaire kwekersrechten aan.

 

Nieuwe rassen worden gekozen op grond van hun kwaliteiten en komen vaak tot stand na een langdurig en kostbaar veredelingsproces. Kwekers van nieuwe rassen zijn er dan ook bij gebaat het maximale uit de exploitatie van hun rassen halen en ten minste hun veredelingskosten terug te verdienen. Het beschermen van een nieuwe ras door het vestigen van een kwekersrecht is daarvoor een belangrijke voorwaarde.

 

Het kwekersrecht geeft aan de houder het alleenrecht op de verhandeling van teeltmateriaal (zaden, stekken) van zijn ras en tevens van oogstmateriaal (snijbloemen). Op basis van zijn kwekersrecht kan hij daarnaast aan anderen onder bepaalde voorwaarden licenties verlenen voor de exploitatie van zijn ras. De houder van het kwekersrecht moet er zelf voor zorgen dat anderen geen inbreuk maken op zijn recht. Van Vliet New Plants is gespecialiseerd in het kwekersrecht en neemt u alle werkzaamheden die hiermee te maken hebben uit handen. Van aanvraag tot controle, handhaving en betaling van licentievergoedingen.

CONDITIONS

Hoe lang is kwekersrecht geldig?

Het kwekersrecht kan worden verleend voor rassen van alle tot het plantenrijk behorende gewassen en geldt voor de duur van 30 jaar voor de meeste gewassen. Het kwekersrecht biedt u als kweker een exploitatiemonopolie waarmee u in staat bent om een vergoeding te verkrijgen voor uw inspanningen om een nieuw ras te creëren.

 

Waar moet een kwekersrechtaanvraag aan voldoen?

Voor het verkrijgen van kwekersrecht moet uw nieuwe ras aan enkele eisen voldoen:

  • het ras moet onderscheidbaar zijn
  • het ras moet uniform zijn
  • het ras moet bestendig zijn
  • het ras moet nieuw zijn

Onderscheidbaar

Dit betekent dat het ras zich moet kunnen onderscheiden van alle reeds algemeen bekende rassen in hetzelfde gewas, die waar ter wereld ook bekend zijn. Denk hierbij aan één of meerdere verschillen in bladvorm, kleur, bloemvorm, planthoogte, bloeiperiode of andere raseigenschappen waarin het ras verschilt van andere reeds algemeen bekende rassen.

Homogeniteit en bestendigheid

Een ras moet, om voor bescherming in aanmerking te komen, verder homogeen zijn. Dit betekent dat de planten van het ras in voldoende mate uniformiteit ten toon moeten spreiden, rekening houdend met de wijze van vermeerdering. Het ras wordt bestendig beschouwd indien het ook na meerdere vermeerderingen in zijn nageslacht stabiel is en zijn eigenschappen behoudt.

Wanneer is een ras nieuw?

Het ras moet ook nieuw zijn om voor kwekersrecht in aanmerking te komen. Voor communautaire kwekersrechten betekent dit dat er geen teelmateriaal of geoogst materiaal van het ras vóór de aanvraagdatum door de kweker (of met zijn toestemming) mag zijn verhandeld of ter beschikking gesteld met het oog op de exploitatie daarvan. Voortijdige verkoop binnen de Europese Unie is echter niet nieuwheidschadelijk en toegestaan, zolang dit gebeurt binnen een periode van één jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de kwekersrechtaanvragen. Voor voortijdige verkoop in het buitenland geldt een langere zogenaamde ‘grace period’ van 6 jaar voor rassen van gewassen van bomen en wijnstokken en 4 jaar voor alle andere rassen. Verder staat het de kweker vrij om materiaal van zijn ras voorafgaand aan de indiening van het kwekersrecht te beproeven (testen), zolang dit botanisch van aard is en niet commercieel.

Rasbenaming

De kweker moet voor zijn ras ook een naam voorstellen. Deze rasbenaming moet door de kwekersrecht verlenende instantie worden goedgekeurd. Hierbij kan ook het merkenrecht een rol spelen. Van Vliet New Plants kan u ook hierbij van dienst zijn.

Onderzoek en CPVO

Het onderzoek naar onderscheidbaarheid, uniformiteit en bestendigheid wordt in Nederland uitgevoerd door de Naktuinbouw. Het onderzoek gebeurt aan de hand van onderzoeksprotocollen, waarin beschreven is op welke raseigenschappen gelet moet worden. Kwekersrecht wordt in Nederland verleend door de Raad voor plantenrassen en voor de hele Europese Unie door het Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO) te Angers (Frankrijk).

Wat doet van Vliet New Plants voor u?

Van Vliet New Plants is de schakel tussen de winnaar (veredelaar of vinder en ontwikkelaar) van het plantenras en haar wereldwijde netwerk van kwekers en groothandelsbedrijven.

In de eerste plaats verzorgt van Vliet New Plants de volledige aanvraag van het kwekersrecht voor uw nieuwe ras in alle relevante landen. Daarnaast biedt van Vliet New Plants uw nieuwe plant aan bij haar wereldwijde netwerk.

Wanneer het kwekersrecht verleend is, zal van Vliet New Plants er actief op toezien dat alle vermeerderaars de licentievergoeding (royaltie) steeds tijdig afdragen. Door middel van een uniek label-systeem heeft van Vliet New Plants altijd een duidelijk inzicht in de verkopen van alle beschermde planten uit haar sortiment.

Van Vliet New Plants kan verder ook de volledige marketing van uw nieuwe plantenras verzorgen.

WE CAN HELP YOU!

Nieuwsgierig geworden wat van Vliet New Plants voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op om een kennis te maken.

Lees meer