Uw kwekersrechten goed beschermd

Controles

Bij constatering van inbreuk op het kwekersrecht door bijvoorbeeld illegale vermeerdering of contractbreuk bijvoorbeeld door verkoop zonder etiket, treedt van Vliet New Plants actief en doelmatig op.

Zo zullen wij – indien een onderlinge oplossing niet mogelijk blijkt - de noodzakelijke jurirdische stappen zetten, zo nodig in samenwerking met een advocaat die gespecialiseerd is in het kwekersrecht. Dergelijke stappen kunnen bestaan in het aanschrijven van de overtreder, beslaglegging op plantmateriaal en/of bedrijfsadministratie, vernietiging van planten of een gang naar de rechter. Indien nodig zal er voorafgaand plantkundig of DNA onderzoek plaatsvinden om vast te kunnen stellen of er daadwerkelijk inbreuk is gepleegd.

Uw kwekersrechten zijn ook daarom in goede handen bij van Vliet New Plants.

Neem contact op met onze juridische afdeling

Van Vliet New Plants heeft een eigen juridische afdeling. Mocht u meer informatie willen hebben, neemt u dan contact met ons op.

Lees meer