De kracht van Van Vliet New Plants

Wereldwijd netwerk

Netwerken is één van de krachtigste en misschien wel de belangrijkste tak van van Vliet New Plants. Het goed onderhouden van contacten met de vele kwekers, winnaars en agenten is dan ook één van de hoofdwerkzaamheden.

Van Vliet New Plants onderhoudt veel telefonisch- en e-mailverkeer met haar relaties en probeert minimaal eens per jaar haar sublicentiehouders in Europa te bezoeken. Buiten Europa bezoekt van Vliet New Plants minimaal eens per twee jaar haar agenten. Per jaar leggen wij hiervoor meer dan 60.000 kilometer af.

Doordat van Vliet New Plants ieder jaar een aantal nieuwe producten aan haar netwerk toevoegt en bestaande soorten meer bekendheid krijgen, breidt ons kwekerbestand zich ieder jaar verder uit. Van Vliet New Plants groeit gestaagd met de markt mee.