Alles over

Etiketten en licenties

Etiketten zijn een belangrijk onderdeel van de controle. Alle zaken met betrekking tot etiketten lopen via van Vliet New Plants. De etiketten zijn minimaal in drie talen leverbaar (Nederlands, Engels en Duits), maar ook andere talen zijn uiteraard mogelijk.

Op het etiket staat altijd vermeld dat het om een kwekersrechtelijk beschermd product gaat (inclusief het kwekersrecht verlenings- of aanvraagnummer), zodat duidelijk is dat vermeerdering zonder voorafgaande toestemming verboden is. Daarnaast staat de relevante productinformatie en een duidelijke foto van de plant op het etiket, evenals nadere plantinformatie in de vorm van coderingen.

Van Vliet New Plants heeft overeenkomsten afgesloten met diverse etikettenproducenten, zoals Floramedia, Smit-Etiketten en Designstar. Voor beschermd plantmateriaal dat binnen het netwerk van van Vliet New Plants geƫxploiteerd wordt, mogen zonder voorafgaande toestemming geen afwijkende etiketten worden ontwikkeld en geleverd worden. Zo wordt de controle van etiketten gegarandeerd en wordt voorkomen dat er ongeautoriseerde etiketten in de markt komen.

Als er bij een controle een etiket aangetroffen wordt dat niet via van Vliet New Plants is ontwikkeld of goedgekeurd, dan wordt de kweker of verkopende partij hier op aangesproken en indien nodig worden er juridische stappen ondernomen.

CONTROL

Door middel van de etiketten bestaat er een helder inzicht in de verkopen en in kweek staande planten. Daarnaast worden alle bedrijven in het netwerk steekproefsgewijs gecontroleerd en worden de aanwezige planten of stekken geteld en worden deze aantallen vergeleken met de opgaven

Daarnaast bezoekt van Vliet New Plants vele nationale en internationale beurzen en wordt alle vraag en aanbod via internet en voorraadlijsten bijgehouden. Om alle bij ons aangesloten kwekers te beschermen worden illegaal vermeerderde partijen vernietigd.

Van Vliet New Plants controleert ook dagelijks alle planten die op de veiling aangeboden worden.