Cookies - Algemene informatie

Wij gebruiken cookies op meerdere pagina's met de bedoeling uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken, gebruikmaken van bepaalde functies mogelijk te maken en het gebruik van onze website statistisch vast te leggen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.), wanneer u onze site bezoekt. Cookies beschadigen uw eindapparaat niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software. In het cookie wordt informatie opgeslagen, die steeds verband houdt met het specifiek gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet, dat wij daardoor rechtstreeks kennis verkrijgen van uw identiteit.

De meeste van de door ons gebruikte cookies worden op het einde van de browsersessie weer gewist (zgn. sessiecookies). Hiermee weten we met welke account ben je ingelogd. Andere cookies blijven op uw computer staan en stellen ons in staat uw computer bij een volgend bezoek te herkennen (zogenaamde permanente of cross-sessie cookies). Deze cookies dienen er met name toe om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk om de taal voorkeur te onthouden.

Uiteraard kunt u uw browser zodanig instellen, dat onze cookies niet op uw eindapparaat worden geplaatst. De helpfunctie in de menubalk van de meeste browsers legt uit hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies aanvaardt, hoe u uw browser u kunt laten waarschuwen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u alle reeds ontvangen cookies kunt wissen en de browser tegen alle nieuwe kunt blokkeren.

Ga daarvoor als volgt te werk:

In Internet Explorer:

Kies in het menu de optie `Extra` en daarna de optie `Internetopties`.
Klik op de tab `Beveiliging`.
Nu kunt u de veiligheidsinstellingen voor de internetzone instellen. Hier kunt u instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd en/of geweigerd.
Uw instellingen met `OK` bevestigen.

In Firefox:

Kies in het menu de optie `Extra` en daarna de otpie `Opties`.
Klik op de tab `Privacy` en/of op de tab `Beveiliging`.
NScroll omlaag naar `Cookies en websitegegevens`.
Hier kunt u instellen of cookies geaccepteerd mogen worden, hoe lang u ze wilt behouden en kunt u eventueel uitzonderingen toevoegen met betrekking tot websites waarvan u cookies altijd en/of nooit wilt toestaan.

In Google Chrome:

Klik op de drie verticale puntjes in de adresbalk van de browser.
Klik op `Instellingen`.
Scroll omlaag en klik op `Geavanceerd`.
Onder `Privacy en beveiliging`, klik op `Instellingen voor content`.
Onder `Cookies` kunt u nu de gewenste instellingen voor het opslaan van cookies instellen.

Wij wijzen u er echter wel op, dat u dan eventueel niet volledig van alle functies van deze website gebruik zult kunnen maken.

Waar het bij die cookies en/of de daarin bevatte informatie om persoonsgegevens gaat, is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking artikel 6, lid 1, punt f, AVG. Ons belang in het optimaliseren van onze website is geacht te zijn gerechtvaardigd zoals bedoeld in de hierboven vermelde voorschriften.

Functionele cookies

Wij gebruiken de volgende functionele cookies:
- PHPSESSID: De PHPSESSID cookie wordt gebruikt in PHP en zorgt ervoor dat websites data kunnen opslaan. Het wordt gebruikt om een gebruikerssessie te maken en data via een tijdelijke cookie te versturen. (dit heet ook wel een sessie cookie, deze cookie verdwijnt wanneer u de website afsluit).

Analytische cookies

- Google Analytics: Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. ( `Google` ) op basis van artikel 6, lid 1, punt f, AVG, voor het op behoeften afgestemd ontwerpen en voortdurende optimalisatie van onze website pagina's. Google Analytics maakt gebruik van zogeheten `cookies`, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en waarmee zij uw gebruik van de website kunnen analyseren. In deze context worden er gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en worden er cookies gebruikt. De door het cookie aangemaakte gegevens omtrent uw gebruik van deze website zijn de volgende:
- browsertype, -versie
- gebruikt besturingssysteem
- referrer-URL (URL van de website waarvandaan u onze website bezoekt),
- hostnaam van de bezoekende computer (IP-adres),
- tijd van het serververzoek

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google, Inc., deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere, met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten te leveren. Het in het kader van Google Analytics vanuit uw browser gestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het installeren van cookies met een instelling van uw browser verhinderen, maar wij wijzen u er dan wel op, dat u dan eventueel niet volledig van alle functies van deze website gebruik zult kunnen maken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens verwerkt door de browser-plug-in van de volgende link te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .