Etiketten en licenties

Etiketten zijn een belangrijk onderdeel van de controle. Alle zaken met betrekking tot etiketten lopen via van Vliet New Plants. De etiketten zijn minimaal in drie talen leverbaar (Nederlands, Engels en Duits), maar ook andere talen zijn uiteraard mogelijk. 

Op het etiket staat altijd vermeld dat het om een kwekersrechtelijk beschermd product gaat (inclusief het kwekersrecht verlenings- of aanvraagnummer), zodat duidelijk is dat vermeerdering zonder voorafgaande toestemming verboden is. Daarnaast staat de relevante productinformatie en een duidelijke foto van de plant op het etiket, evenals nadere plantinformatie in de vorm van coderingen. 

Van Vliet New Plants heeft overeenkomsten afgesloten met diverse etikettenproducenten, zoals Floramedia, Smit-Etiketten en Designstar. Voor beschermd plantmateriaal dat binnen het netwerk van van Vliet New Plants geëxploiteerd wordt, mogen zonder voorafgaande toestemming geen afwijkende etiketten worden ontwikkeld en geleverd worden. Zo wordt de controle van etiketten gegarandeerd en wordt voorkomen dat er ongeautoriseerde etiketten in de markt komen. 

Als er bij een controle een etiket aangetroffen wordt dat niet via van Vliet New Plants is ontwikkeld of goedgekeurd, dan wordt de kweker of verkopende partij hier op aangesproken en indien nodig worden er juridische stappen ondernomen. 

Via een label contract worden de licenties over de etiketten gefactureerd. Op grond van de met van Vliet New Plants gesloten overeenkomsten, zijn de kwekers verplicht alle relevante informatie te verstrekken, zowel qua aantallen als financieel. Uw plantmateriaal, kwekersrecht en de commercialisering van uw ras zijn allen kortom in goede handen bij van Vliet New Plants.

Lees meer over contractvormen.

 


site by: www.designontwerp.nl

We use cookies to give you the best possible online experience. Find out more.