Controles

Door middel van de etiketten bestaat er een helder inzicht in de verkopen en in kweek staande planten. Daarnaast worden alle bedrijven in het netwerk steekproefsgewijs gecontroleerd en worden de aanwezige planten of stekken geteld en worden deze aantallen vergeleken met de opgaven.

Daarnaast bezoekt van Vliet New Plants vele nationale en internationale beurzen en wordt alle vraag en aanbod via internet en voorraadlijsten bijgehouden. Om alle bij ons aangesloten kwekers te beschermen worden illegaal vermeerderde partijen vernietigd.

Van Vliet New Plants controleert ook dagelijks alle planten die op de veiling aangeboden worden.

 


site by: www.designontwerp.nl

We use cookies to give you the best possible online experience. Find out more.